Εξοπλισμός

Η εταιρεία “Μπλομπλός” χρησιμοποιεί σύγχρονα εξοπλιστικά μέσα, διευρύνοντας το πεδίο δράσης της ώστε να γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστική. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε έργου, χρησιμοποιοούνται και διαφορετικά είδη εξοπλισμού.

O εξοπλισμός της εταιρείας περιλαμβάνει:

  • Πλωτός γερανός Π/Γ ανυψωτικής ικανότητας 80 τόνων και ωφέλιμου φορτίου 700 τόνων
  • Γεννήτριες και μεγάλες αντλίες 10,000 κυβ/ανα ώρα
  • Ειδικές αντλίες αναρρόφησης πετρωμάτων και άμμου
  • Φράγματα αποτροπής ρύπανσης και απορρυπαντικά υλικά
  • Ηλεκτροσυγκολλήσεις βυθού και ανυψωτικά μπαλόνια 300 τόνων
  • Μικρό ρυμουλκό
  • Στενή συνεργασία με 2 άλλα ρυμουλκά 1,000 και 2,400 ίππων
  • Εκσκαφείς
  • 11 Φορτηγά αυτοκίνητα
  • Eκφορτωτές