Υποστύλωση Ενετικού Φρουρίου Κούλε

koules_lg01

Ο Μπλομπλός ανέλαβε την υποστύλωση του Ενετικού Φρουρίου Κούλε στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Η Ελλάδα μια χώρα με 5000 χρόνια ιστορίας και πλέον, έχει πλήθος μνημείων που μαρτυρούν και διασώζουν μέχρι σήμερα την μακρόχρονη ιστορία της γεγονός που καθιστά αναγκαία κάθε προσπάθεια προστασίας και διατήρησης τους. Κάποια από αυτά τα μνημεία είναι επιθαλάσσια ‘όπως το φρούριο Κούλετο οποίο βρίσκεται στο Ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Το φρούριο αυτό χτίστηκε το 1523-1540 και αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα μεγαλοπρεπές μνημείο. Χάρις αυτού πολλοί χαρακτήριζαν την Κρήτη ως την “Βενετία της Ανατολής”. Δυστυχώς όμως, με το πέρασμα των χρόνων και τα αλλεπάλληλα “χτυπήματα” του Κούλε από τη θάλασσα, το φρούριο υπέστη υλικές ζημιές, κυρίως στο νότιο τμήμα του.

Η εταιρεία “Μπλομπλός” ανέλαβε την υποστύλωση του νότιου τμήματος του φρουρίου (που είχε υποστεί και τις μεγαλύτερες ζημιές), κάνοντας το καλύτερο δυνατό ώστε να επανέλθει και πάλι στην φυσική του κατάσταση.