Διαμόρφωση παραλιών-ακτών

Το Daios Hotel στον Άγιο Νικόλαο μετά τις εργασίες

Η εταιρεία έχει αναλάβει την διαμόρφωση παραλιών & ακτών σε ξενοδοχεία και λμάνια με σκοπό την προστασία αυτών απο τη διάβρωση.

Η εμπειρία της επιχείρησης «Μπλομπλός» από τις πολυάριθμες συμμετοχές της σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις την έχουν καταστήσει συνώνυμο της ποιότητας και του σεβασμού προς το περιβάλλον σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των παραλιών-ακτών.

Η συνολική εργασία περιλαμβάνει την πλήρη μελέτη και σχεδίαση, από το στάδιο σύλληψης της ιδέας και την μελέτη εφικτότητας μέχρι τη μελέτη εφαρμογής, καθώς και την επίβλεψη των εργασιών σε όλο το φάσμα των απαιτήσεων.