Ανελκύσεις & διασώσεις πλοίων

patris_full_pic01_lg

Η εταιρεία έχει μακροχρόνια εμπειρία στις αποκολλήσεις και διασώσεις προσαραγμένων ή ημιβυθισμένων πλοίων.