Διαμορφώσεις ακτών

Διαμορφώσεις ακτών

Εμπλουτισμός ακτής στο ξεν/χείο "Porto Elouda"

Κατασκευή Μόλου

Κατασκευή Μόλου

Προστασία παραλίας στο ξεν/χείο "Fodele Beach".

Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

Σύγχρονα εξοπλιστικά μέσα.

Ζακ Ιβ Κουστώ

Ζακ Ιβ Κουστώ

Συνεργασία με τον μεγάλο ερευνητή.